top of page

Velkommen til

kristen

forsamling

En

stor familie

Kristen Forsamling er en frittstående evangelisk menighet med avdelinger i Oslo og Råde. 

I menigheten løfter vi opp Jesu navn og det rene, uforfalskede evangeliet som er menneskers eneste håp og redning. Vi tror på en sunn og sterk lokal menighet, gjennomsyret av kjærlighet til både Gud og medmennesker. 

Intro
bottom of page