top of page
Moderne Hodetelefoner

Lytt til utvalgte taler


Under finner du nyere, aktuelle budskap fra våre møter samt utvalgte taler sortert i ulike emner.
Du finner ytterligere taler her: 2019-2021, 2022, 2023.

Nye, aktuelle budskap

Gradering

Hvem er Gud? Hva har Jesus gjort for deg?

​Det finnes en Gud som hadde deg i hjertet før du ble til i mammas mage. Hans tanker og planer for deg er gode. Han elsker deg med en evig kjærlighet og lengter etter å ha en personlig relasjon med deg. 

 

For å bli frelst må vi vende om fra syndens vei. Å vende om betyr å snu 180 grader – å gå i motsatt retning. Å gi sitt hjerte til Jesus, betyr å gi ham alt. Hans planer og tanker for deg er fullkomne. Han elsker deg og vil lede deg hele veien.


Lytt til disse talene og få et dypere innblikk i hvem Gud er. 

Gradient bakgrunn

Det kristne livet

Det kristne livet, altså å være en Jesu etterfølger og disippel, er det mest spennende, innholdsrike og meningsfulle livet som finnes. Fra å være en nyfødt åndelig baby vil Gud at du skal vokse i modenhet og i kjennskap til ham. I denne prosessen vil Herren finslipe og forme deg for å foredle de gaver og talenter han har lagt ned i deg, og fordi han er god og vil velsigne deg.


Lytt til disse talene og bli beriket om hva det innebærer å leve som kristen.

Lightning, thunder cloud dark cloudy sky background__.jpg

De siste dager og tiden før Jesu gjenkomst

​Vi lever i de aller siste dager før Jesu kommer igjen. Bibelen har mye å si om denne tiden. Det til være en krevende tid, noe vi allerede er vitne til. Ting akselererer i et voldsomt tempo. Jesus understreket samtidig at vi som tror på ham ikke må la oss skremme av alt som vil skje. Det er kun et tegn på at vår forløsning nærmer seg!

 

Jesus advarte også særlig mot å ikke bli forført da denne tiden vil kjennetegnes av bedrag og forførelse. Lytt til disse talene og bli beriket av hva Guds ord lærer om dette viktige emnet.

Light in the Dark and Dramatic Storm Clouds background.jpg

Forførelse og motstand mot evangeliet

Det har alltid vært motstand mot evangeliet og Guds menighet. Opprinnelsen til motstanden er fra djevelen, han som er løgnens far og som bare er ute etter å stjele, drepe og ødelegge.

 

Guds ord lærer oss at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter i himmelrommet. Vi er ikke kalt til å være uvitende om denne kampen, men avsløre og refse mørkets gjerninger, slik apostelen Paulus underviser.

Covid 19

Agendaen bak Covid-19

  • Hvorfor roper en mengde leger og vitenskapsfolk verden rundt - herunder bl.a. selve oppfinneren av mRNA teknologien - et stort varsko mht de nye vaksinene?

  • Hvorfor sensureres det bort hva disse ledende spesialistene sier? 

  • Og hvorfor får ikke folk vite om at det finnes velutprøvde og trygge medikanter som er effektive mot Covid-19, både forebyggende og i behandling?


Lytt til denne serien og få svar på disse og flere sentrale spørsmål vedr Covid-19.

indoor-brick-wall-texture_2400x1600.jpg

Ordets forkynnelse

Jesus Kristus er Ordet, det levende brød som kom ned fra himmelen - det daglige brød som vi også skal be om, slik han lærte oss. Jesus sa: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

 

Det er Ordet som forvandler oss. Det er levende og virkekraftig. Derfor har Gud satt ulike gaver for å forkynne hans Ord i menigheten. Disse trengs for at de troende skal bli gjort i stand til sin tjeneste, og for at menigheten skal vokse opp til modenhet og enhet i troen.

Lytt til disse talene og få en større forståelse av viktigheten av Ordets forkynnelse.

Divine glow through the clouds of the evening warm sun. Concept of peace and happiness..jp

Et møte med Gud

Et møte med Gud forandrer alt. Men Gud åpenbarer seg ikke bare for oss som enkeltpersoner. Hvordan møter han oss som sitt folk, hans menighet?

 

Lytt til denne serien og bli beriket og inspirert utifra hva Guds ord lærer oss om at vi kan stå sammen og tjene Ham i en felles visjon.

bottom of page