Avd. OSLO

MØter

I Oslo er vi i en oppstartsfase og samles i hjemmene og til gateevangelisering.

 

Ta kontakt om du ønsker fellesskap med andre levende kristne i vår hovedstad:)