top of page
Den katolske forførelse og falsk enhet
 • I 2017 feiret vi 500-årsjubileet for reformasjonen. Dessverre er det i dag få kristne som har kunnskap om reforma­sjonens virkelige innhold og betydning, hvilken kamp reformatorene faktisk utkjempet og til og med gikk i døden for. I stedet observerer vi at mange etablerte kirker og kristne ledere, under påskudd av å skape enhet, kaster sin dyrekjøpte åndelige arv over bord i det de vender seg mot Rom. ”Protesten” er over, påstås det. Om man ikke er varsom og studerer dette nærmere i lys av Guds ord, er det fort gjort å la seg rive med.

   

  Hovedspørsmålet boken reiser, er om katolisisme kan anses som en del av kristendommen eller ikke. Er romersk-katolsk tro og lære i overensstemmelse med evangeliet om Jesus Kristus? Kan vi etablere enhet med den katolske kirke? Eller forkynnes i stedet et annet evangelium?

   

  Boken kan ses på som et trosforsvar for evangeliet. Ved å lese den vil du få en større forståelse for hva Jesu død for våre synder innebærer. Forskjellene mellom katolisisme og evangelisk kristendom kommer tydelig frem slik at det blir enkelt å forstå. I tillegg tar boken for seg den katolske kirkes røtter og hvordan deler av evangelisk kristenhet beveger seg mot katolisisme i dag.

  Den katolske forførelse og falsk enhet

  kr 159,00Pris
   bottom of page