top of page
Dengang ilden falt
 • «Dengang ilden falt» er en nyutgivelse av Frank Bartlemans egenopplevde beretninger fra vekkelsen i Azusa street i USA i begynnelsen av forrige århundre. Frank Bartleman var en av hoved­personene i vekkelsen og forteller på gripende vis hvordan de fikk oppleve Guds suverene nærvær og kraft.

   

  Boken bærer med seg en sterk vekkelsens ånd og er fortsatt svært aktuell i dag for den som ønsker å trenge seg inn i Herrens nærvær, lyde ham og oppleve fylden av hans kraft. Den viser også tydelig at «hellighets­veien» med sann anger og omvendelse fra synd er den eneste veien til ekte vekkelse.

   

  Merk. Forrige gang denne boken ble gitt ut i Norge var på 60-tallet, men da i en redigert, forkortet utgave. Denne utgaven derimot er basert på den originale versjonen av boken som Bartleman ga ut i 1933, tre år før hans død.

  Dengang ilden falt

  kr 159,00Pris
   bottom of page